ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ အလုပ္မ်ား / Freelance
 • Translator
  Company namemmlaylanCompany locationAnywhereDate created12 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance
  5 USD / A4 paper
  Favourite off
  Online မွ ဘာသာျပန္ ေပး နိုင္ ေသာ သူ အလိုရွိသည္။ အရည္အခ်င္း။  ။ English မွ ျမန္မာ ဘာ သာ Zawgyi One ကို ဘာသာျပန္ရမည္ အသံဖိုင္ မ်ား ကို အီးေမးလ္မွ ပို ့ေပးျပီး ယင္း တို ့၏ အဓိပါယ္ ကို ဘာသာျပန္ ကာ A4 စာမ်က္နွာ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးေပးရမည္။ ေငြကို Online မွ ေပးမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ Online Bank စာရင္းသာေပးရမည္။ ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ပါ ။ အစမ္းအားျဖင့္ စာေျကာင္းမ်ားကို ပို ့ေပးပါမည္။
  Translator
  Company namemmlaylanCompany nameAnywhereDate created12 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance  5 USD / A4 paper Favourite off
  Online မွ ဘာသာျပန္ ေပး နိုင္ ေသာ သူ အလိုရွိသည္။ အရည္အခ်င္း။  ။ English မွ ျမန္မာ ဘာ သာ Zawgyi One ကို ဘာသာျပန္ရမည္ အသံဖိုင္ မ်ား ကို အီးေမးလ္မွ ပို ့ေပးျပီး ယင္း တို ့၏ အဓိပါယ္ ကို ဘာသာျပန္ ကာ A4 စာမ်က္နွာ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးေပးရမည္။ ေငြကို Online မွ ေပးမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ Online Bank စာရင္းသာေပးရမည္။ ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ပါ ။ အစမ္းအားျဖင့္ စာေျကာင္းမ်ားကို ပို ့ေပးပါမည္။
 • Sales Contractor
  Company namemmlaylanCompany locationAnywhereDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance
  300 $ / item sales
  Favourite off
  Hello! Everyone, who is interested in items sales on Ebay site and makes it happens.  Recommend to apply for it from anywhere around the world. Must friendly with PC, excel and accounting Able to work with team and must report to Sales Manager Decide on sales and marketing as career and happy to be working with item sold out  Culture of sales is essential and must be a self starter Payment is based on per items sales, no pay for no sales result. If interested, apply from here be a part of MmLayLan team. Want to work with you soon! MmLayLan
  Sales Contractor
  Company namemmlaylanCompany nameAnywhereDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance  300 $ / item sales Favourite off
  Hello! Everyone, who is interested in items sales on Ebay site and makes it happens.  Recommend to apply for it from anywhere around the world. Must friendly with PC, excel and accounting Able to work with team and must report to Sales Manager Decide on sales and marketing as career and happy to be working with item sold out  Culture of sales is essential and must be a self starter Payment is based on per items sales, no pay for no sales result. If interested, apply from here be a part of MmLayLan team. Want to work with you soon! MmLayLan
 • Photoshop Designer
  Company nameTrans AutoCompany locationMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance
  ၁သိန္း / Project
  Favourite off
  Company အတြက္စာရြက္တံဆိပ္မ်ား Design လုပ္ေပးဖို ့Photoshop designer လုပ္ေနပါတယ္။  Project တခုခ်င္းစီသာ ပိုက္ဆံေပးအပ္ပါ့မယ္။
  Photoshop Designer
  Company nameTrans AutoCompany nameMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance  ၁သိန္း / Project Favourite off
  Company အတြက္စာရြက္တံဆိပ္မ်ား Design လုပ္ေပးဖို ့Photoshop designer လုပ္ေနပါတယ္။  Project တခုခ်င္းစီသာ ပိုက္ဆံေပးအပ္ပါ့မယ္။