ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ အလုပ္မ်ား / Contract
 • ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားအေရာင္းဝန္ထမ္း
  Company name24autocenterCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  ၁ သိန္း / sales
  Favourite off
  We want people want to develop financial skills while attending University. it is Free and Independent working with us. work is just like playing games and dealing with people from Business sector for sales completed development is unlimited and working outstanding with us will become Millionaires- can guarantee if you can learn from us  Interested? Apply here with your CV with contact details. Then interview will proceed if you are short-listed for Millionaire. 24autocenter Your Development is ours!
  Contract  ၁ သိန္း / sales Favourite off
  We want people want to develop financial skills while attending University. it is Free and Independent working with us. work is just like playing games and dealing with people from Business sector for sales completed development is unlimited and working outstanding with us will become Millionaires- can guarantee if you can learn from us  Interested? Apply here with your CV with contact details. Then interview will proceed if you are short-listed for Millionaire. 24autocenter Your Development is ours!
 • Sales Executive
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  100 $ /month
  Favourite off
  May Stars International Company တြင္ Independent Contractor အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ရန္ေအာက္ပါ အလုပ္ေနရာမ်ား လိုအပ္လ်က္ပါ။ Sales Executive - ၂ ေနရာ (က်ား သို့မဟုတ္ မ)  ျပည္တြင္း ခန့္ ထားရန္သာ ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္္ းတက္ ေန ေသာ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္ း သူ မ်ား ကို ဦးစာ ေပး ေခၚယူ ပါမည္။ Training စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ ျပီး သြက္လက္ ေသာ ၊ အျမင္ က်ယ္ ေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူ မ်ား ကို အလိုရွိပါသည္။ အလုပ္ ခ်ိန္ ကို Fixed သတ္မွတ္ ထားျခင္း မရွိ ဘဲ Result ကို သာ အဓိက ဦး စား ေပး ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ေက်ာင္း တက္ ေန ရင္း အလုပ္ ကို လုပ္ ကိုင္ လို သူမ်ား ကို ျကို ဆို ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို hr@maystars.com ကို email ပို ့ေမးျမန္း နိုင္ သလို ဒီေန ရာ က ေန ေလ်ာက္ ထား ပါ ကလည္း ပို အဆင္ေျပပါတယ္။ Shore listed Candidate  ကိုသာ ေခၚယူ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။  
  Sales Executive
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract  100 $ /month Favourite off
  May Stars International Company တြင္ Independent Contractor အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ရန္ေအာက္ပါ အလုပ္ေနရာမ်ား လိုအပ္လ်က္ပါ။ Sales Executive - ၂ ေနရာ (က်ား သို့မဟုတ္ မ)  ျပည္တြင္း ခန့္ ထားရန္သာ ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္္ းတက္ ေန ေသာ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္ း သူ မ်ား ကို ဦးစာ ေပး ေခၚယူ ပါမည္။ Training စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ ျပီး သြက္လက္ ေသာ ၊ အျမင္ က်ယ္ ေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူ မ်ား ကို အလိုရွိပါသည္။ အလုပ္ ခ်ိန္ ကို Fixed သတ္မွတ္ ထားျခင္း မရွိ ဘဲ Result ကို သာ အဓိက ဦး စား ေပး ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ေက်ာင္း တက္ ေန ရင္း အလုပ္ ကို လုပ္ ကိုင္ လို သူမ်ား ကို ျကို ဆို ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို hr@maystars.com ကို email ပို ့ေမးျမန္း နိုင္ သလို ဒီေန ရာ က ေန ေလ်ာက္ ထား ပါ ကလည္း ပို အဆင္ေျပပါတယ္။ Shore listed Candidate  ကိုသာ ေခၚယူ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။  
 • Senior Back-End Admin
  Company name24autocenterCompany locationAnywhereDate created7 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  150 $ / month
  Favourite off
  We are looking for the Back End Admin contract postion: Location : Anywhere Types of Job: Contract with project and target based Probation will be ONE month and then can extend or become permanent job if can attend office. If interested, apply from here and will call you for interview via skype or viber.
  Senior Back-End Admin
  Company name24autocenterCompany nameAnywhereDate created7 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract  150 $ / month Favourite off
  We are looking for the Back End Admin contract postion: Location : Anywhere Types of Job: Contract with project and target based Probation will be ONE month and then can extend or become permanent job if can attend office. If interested, apply from here and will call you for interview via skype or viber.
 • အေရာင္း္ျမင့္တင္ေရး တာ၀န္ခံ
  Company nameTrans AutoCompany locationMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  Negotiable
  Favourite off
  အေရာင္းတာ၀န္၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို အစီရင္ခံရမည္။ လိုအပ္ေသာေစ်းကြက္အတြက္စူးစမ္းေလ့လာရမည္။ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ အေျကာင္းတရား နွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေစ်းကြက္နွင့္ ေစ်းႏွုန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာရမည္။ လုိအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံနွင့္ပတ္ သက္ ေသာ ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာနိုင္ရမည္။  ေလလံ အေနနွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ကို ေထာက္ပံေပးရမည္။
  အေရာင္း္ျမင့္တင္ေရး တာ၀န္ခံ
  Company nameTrans AutoCompany nameMMDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract  Negotiable Favourite off
  အေရာင္းတာ၀န္၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို အစီရင္ခံရမည္။ လိုအပ္ေသာေစ်းကြက္အတြက္စူးစမ္းေလ့လာရမည္။ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ အေျကာင္းတရား နွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေစ်းကြက္နွင့္ ေစ်းႏွုန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာရမည္။ လုိအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံနွင့္ပတ္ သက္ ေသာ ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာနိုင္ရမည္။  ေလလံ အေနနွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ကို ေထာက္ပံေပးရမည္။