အလုပ္မွာ ရန္ကုန္
 • Office Staff
  Company nameMyanmar Job SearchersCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  130,000( 3လျပီးလွ်င္
  Favourite off
  သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ IT/Security Device ေရာင္းေသာဆိုင္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ ၾကားျဖစ္ရမည္ သြက္သြက္လပ္လပ္ျဖစ္ရမည္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံတက္ရမည္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံတက္ရမည္ အေ၀းသင္တက္ေနသူမ်ားလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ရုံးပိုင္ဆိုင္ရာအေတြ႕ၾကဳံရွိသူမ်ားဦးစားေပးမည္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား CV ကို hr@mjobs360.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္ ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၇၈၈၃၆၈၈၈၁
  Office Staff
  Company nameMyanmar Job SearchersCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  130,000( 3လျပီးလွ်င္ Favourite off
  သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ IT/Security Device ေရာင္းေသာဆိုင္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ ၾကားျဖစ္ရမည္ သြက္သြက္လပ္လပ္ျဖစ္ရမည္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံတက္ရမည္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံတက္ရမည္ အေ၀းသင္တက္ေနသူမ်ားလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ရုံးပိုင္ဆိုင္ရာအေတြ႕ၾကဳံရွိသူမ်ားဦးစားေပးမည္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား CV ကို hr@mjobs360.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္ ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၇၈၈၃၆၈၈၈၁
 • စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၃ သိန္း / လ
  Favourite off
  ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။ ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 
  စာစီစာရိုက္
  Company name၀င္းစာေပCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၃ သိန္း / လ Favourite off
  ရန္ကုန္ဆိုင္ ခဲြအတြက္စာစီစာရိုက္ ၁ ဦး အျမန္လိုသည္။ ဒီကေလ်ာက္ေပးပါ။ ျကိုက္ႏွစ္သက္ ျပီး ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ ကဆက္သြယ္ပါ့မယ္။ 
 • ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားအေရာင္းဝန္ထမ္း
  Company name24autocenterCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  ၁ သိန္း / sales
  Favourite off
  We want people want to develop financial skills while attending University. it is Free and Independent working with us. work is just like playing games and dealing with people from Business sector for sales completed development is unlimited and working outstanding with us will become Millionaires- can guarantee if you can learn from us  Interested? Apply here with your CV with contact details. Then interview will proceed if you are short-listed for Millionaire. 24autocenter Your Development is ours!
  Contract  ၁ သိန္း / sales Favourite off
  We want people want to develop financial skills while attending University. it is Free and Independent working with us. work is just like playing games and dealing with people from Business sector for sales completed development is unlimited and working outstanding with us will become Millionaires- can guarantee if you can learn from us  Interested? Apply here with your CV with contact details. Then interview will proceed if you are short-listed for Millionaire. 24autocenter Your Development is ours!
 • Sales Executive
  Company nameMay Stars InternationalCompany locationYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  100 $ /month
  Favourite off
  May Stars International Company တြင္ Independent Contractor အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ရန္ေအာက္ပါ အလုပ္ေနရာမ်ား လိုအပ္လ်က္ပါ။ Sales Executive - ၂ ေနရာ (က်ား သို့မဟုတ္ မ)  ျပည္တြင္း ခန့္ ထားရန္သာ ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္္ းတက္ ေန ေသာ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္ း သူ မ်ား ကို ဦးစာ ေပး ေခၚယူ ပါမည္။ Training စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ ျပီး သြက္လက္ ေသာ ၊ အျမင္ က်ယ္ ေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူ မ်ား ကို အလိုရွိပါသည္။ အလုပ္ ခ်ိန္ ကို Fixed သတ္မွတ္ ထားျခင္း မရွိ ဘဲ Result ကို သာ အဓိက ဦး စား ေပး ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ေက်ာင္း တက္ ေန ရင္း အလုပ္ ကို လုပ္ ကိုင္ လို သူမ်ား ကို ျကို ဆို ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို hr@maystars.com ကို email ပို ့ေမးျမန္း နိုင္ သလို ဒီေန ရာ က ေန ေလ်ာက္ ထား ပါ ကလည္း ပို အဆင္ေျပပါတယ္။ Shore listed Candidate  ကိုသာ ေခၚယူ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။  
  Sales Executive
  Company nameMay Stars InternationalCompany nameYGNDate created1 လ ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract  100 $ /month Favourite off
  May Stars International Company တြင္ Independent Contractor အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ရန္ေအာက္ပါ အလုပ္ေနရာမ်ား လိုအပ္လ်က္ပါ။ Sales Executive - ၂ ေနရာ (က်ား သို့မဟုတ္ မ)  ျပည္တြင္း ခန့္ ထားရန္သာ ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္္ းတက္ ေန ေသာ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္ း သူ မ်ား ကို ဦးစာ ေပး ေခၚယူ ပါမည္။ Training စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ ျပီး သြက္လက္ ေသာ ၊ အျမင္ က်ယ္ ေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူ မ်ား ကို အလိုရွိပါသည္။ အလုပ္ ခ်ိန္ ကို Fixed သတ္မွတ္ ထားျခင္း မရွိ ဘဲ Result ကို သာ အဓိက ဦး စား ေပး ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ေက်ာင္း တက္ ေန ရင္း အလုပ္ ကို လုပ္ ကိုင္ လို သူမ်ား ကို ျကို ဆို ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို hr@maystars.com ကို email ပို ့ေမးျမန္း နိုင္ သလို ဒီေန ရာ က ေန ေလ်ာက္ ထား ပါ ကလည္း ပို အဆင္ေျပပါတယ္။ Shore listed Candidate  ကိုသာ ေခၚယူ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။  
 • Manager
  Company nameTrans AutoCompany locationYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  380,000 Kyats / mont
  Favourite off
  Requirement: Must be Degree holder Must have 3 years of experience Willing to lead a team and self-starter Must Report to Directors  Description: Sales and marketing structure must be proposed accrodingly Workiing with your team and dealing with potential clients Uplift the selling items rates in terms of market shares You will get the annual/earn leale and benefits provided by company policies.
  Manager
  Company nameTrans AutoCompany nameYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  380,000 Kyats / mont Favourite off
  Requirement: Must be Degree holder Must have 3 years of experience Willing to lead a team and self-starter Must Report to Directors  Description: Sales and marketing structure must be proposed accrodingly Workiing with your team and dealing with potential clients Uplift the selling items rates in terms of market shares You will get the annual/earn leale and benefits provided by company policies.
 • စာရင္းကိုင္
  Company nameTrans AutoCompany locationYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၈ ေသာင္းက်ပ္
  Favourite off
  စာရင္းကိုင္ မ တစ္ ေယာက္အလိုရွိသည္။  ဒီ Website ကေနသာ ေလ်ာက္ထား ေပးပါ။
  စာရင္းကိုင္
  Company nameTrans AutoCompany nameYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၈ ေသာင္းက်ပ္ Favourite off
  စာရင္းကိုင္ မ တစ္ ေယာက္အလိုရွိသည္။  ဒီ Website ကေနသာ ေလ်ာက္ထား ေပးပါ။
 • ရုံးစာေရး
  Company nameTrans AutoCompany locationYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time
  ၅ ေသာင္းက်ပ္
  Favourite off
  ရုံးစာေရးက်ား သို့မဟုတ္ မ တစ္ဦး အလုိရွိသည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ ့အတူ ဒီကေနေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။
  ရုံးစာေရး
  Company nameTrans AutoCompany nameYGNDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Full time  ၅ ေသာင္းက်ပ္ Favourite off
  ရုံးစာေရးက်ား သို့မဟုတ္ မ တစ္ဦး အလုိရွိသည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ ့အတူ ဒီကေနေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။