အလုပ္မွာ Anywhere
 • Translator
  Company namemmlaylanCompany locationAnywhereDate created12 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance
  5 USD / A4 paper
  Favourite off
  Online မွ ဘာသာျပန္ ေပး နိုင္ ေသာ သူ အလိုရွိသည္။ အရည္အခ်င္း။  ။ English မွ ျမန္မာ ဘာ သာ Zawgyi One ကို ဘာသာျပန္ရမည္ အသံဖိုင္ မ်ား ကို အီးေမးလ္မွ ပို ့ေပးျပီး ယင္း တို ့၏ အဓိပါယ္ ကို ဘာသာျပန္ ကာ A4 စာမ်က္နွာ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးေပးရမည္။ ေငြကို Online မွ ေပးမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ Online Bank စာရင္းသာေပးရမည္။ ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ပါ ။ အစမ္းအားျဖင့္ စာေျကာင္းမ်ားကို ပို ့ေပးပါမည္။
  Translator
  Company namemmlaylanCompany nameAnywhereDate created12 ေန ့ရက္ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance  5 USD / A4 paper Favourite off
  Online မွ ဘာသာျပန္ ေပး နိုင္ ေသာ သူ အလိုရွိသည္။ အရည္အခ်င္း။  ။ English မွ ျမန္မာ ဘာ သာ Zawgyi One ကို ဘာသာျပန္ရမည္ အသံဖိုင္ မ်ား ကို အီးေမးလ္မွ ပို ့ေပးျပီး ယင္း တို ့၏ အဓိပါယ္ ကို ဘာသာျပန္ ကာ A4 စာမ်က္နွာ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးေပးရမည္။ ေငြကို Online မွ ေပးမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ Online Bank စာရင္းသာေပးရမည္။ ဒီ ကေန ေလ်ာက္ ပါ ။ အစမ္းအားျဖင့္ စာေျကာင္းမ်ားကို ပို ့ေပးပါမည္။
 • PC စာေရး ဆရာ
  Company nameBlogger ကံပြင့္Company locationAnywhereDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Part time
  ၁ ေသာင္းက်ပ္ / A4 pa
  Favourite off
  ကၽြန္ုပ္ေရးသားေန ေသာ စာအုပ္စာေပ မ်ား ကို ကြန္ပ်ဴ တာ တြင္ Microsoft Word ျဖင့္ ေရး သားသာ A4 paper ျဖင့္ ေပး အပ္ ေသာ Template တြင္ Font size 14 ျဖင့္ ျမန္မာ ၊ English ေ၇း သား တတ္ သူ ကို အလုိရွိပါသည္။ မိမိကိုယ္ ပုိင္ PC ရွိလ်င္ ပို ေကာင္း ပါ၏။ လိုအပ္ လ်င္ အသံInterview mp3 ဖိုင္မ်ား ကို နားေထာင္ ကာ စာ ျပန္ ေရး ေပး ရပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို အထူး ဦး စား ေပး ေလ်ာက္ထား ေစ လို သည္။  ဖုန္း ကို ဆက္ ျပီး ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ ဒီ ေန ရာ က ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ်ာက္ ထား ေပး ပါ။
  PC စာေရး ဆရာ
  Company nameBlogger ကံပြင့္Company nameAnywhereDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Part time  ၁ ေသာင္းက်ပ္ / A4 pa Favourite off
  ကၽြန္ုပ္ေရးသားေန ေသာ စာအုပ္စာေပ မ်ား ကို ကြန္ပ်ဴ တာ တြင္ Microsoft Word ျဖင့္ ေရး သားသာ A4 paper ျဖင့္ ေပး အပ္ ေသာ Template တြင္ Font size 14 ျဖင့္ ျမန္မာ ၊ English ေ၇း သား တတ္ သူ ကို အလုိရွိပါသည္။ မိမိကိုယ္ ပုိင္ PC ရွိလ်င္ ပို ေကာင္း ပါ၏။ လိုအပ္ လ်င္ အသံInterview mp3 ဖိုင္မ်ား ကို နားေထာင္ ကာ စာ ျပန္ ေရး ေပး ရပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို အထူး ဦး စား ေပး ေလ်ာက္ထား ေစ လို သည္။  ဖုန္း ကို ဆက္ ျပီး ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ ဒီ ေန ရာ က ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ်ာက္ ထား ေပး ပါ။
 • Sales Contractor
  Company namemmlaylanCompany locationAnywhereDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance
  300 $ / item sales
  Favourite off
  Hello! Everyone, who is interested in items sales on Ebay site and makes it happens.  Recommend to apply for it from anywhere around the world. Must friendly with PC, excel and accounting Able to work with team and must report to Sales Manager Decide on sales and marketing as career and happy to be working with item sold out  Culture of sales is essential and must be a self starter Payment is based on per items sales, no pay for no sales result. If interested, apply from here be a part of MmLayLan team. Want to work with you soon! MmLayLan
  Sales Contractor
  Company namemmlaylanCompany nameAnywhereDate created2 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Freelance  300 $ / item sales Favourite off
  Hello! Everyone, who is interested in items sales on Ebay site and makes it happens.  Recommend to apply for it from anywhere around the world. Must friendly with PC, excel and accounting Able to work with team and must report to Sales Manager Decide on sales and marketing as career and happy to be working with item sold out  Culture of sales is essential and must be a self starter Payment is based on per items sales, no pay for no sales result. If interested, apply from here be a part of MmLayLan team. Want to work with you soon! MmLayLan
 • Senior Back-End Admin
  Company name24autocenterCompany locationAnywhereDate created7 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract
  150 $ / month
  Favourite off
  We are looking for the Back End Admin contract postion: Location : Anywhere Types of Job: Contract with project and target based Probation will be ONE month and then can extend or become permanent job if can attend office. If interested, apply from here and will call you for interview via skype or viber.
  Senior Back-End Admin
  Company name24autocenterCompany nameAnywhereDate created7 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Contract  150 $ / month Favourite off
  We are looking for the Back End Admin contract postion: Location : Anywhere Types of Job: Contract with project and target based Probation will be ONE month and then can extend or become permanent job if can attend office. If interested, apply from here and will call you for interview via skype or viber.
 • php Developer
  Company name24autocenterCompany locationAnywhereDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Part time
  50 USD / day
  Favourite off
  Job Requirement: Must have strong knowledge and experience on php programing in valid proof records Must develop project package as insturted by company package by package payment is also possible. This is the part-time jobs since development is needed within the period of time.
  php Developer
  Company name24autocenterCompany nameAnywhereDate created9 လ မ်ား ျကာခဲ့ျပီ။
  Part time  50 USD / day Favourite off
  Job Requirement: Must have strong knowledge and experience on php programing in valid proof records Must develop project package as insturted by company package by package payment is also possible. This is the part-time jobs since development is needed within the period of time.